Skip to main content

Personalizované tvary plechu 3D

Nepretržitý rozvoj personalizácie hydraulickým formovaním

Našou neustálou motiváciou je inovácia našich výrobných procesoch. V rámci nášho úsilia poskytovať našim zákazníkom personalizované riešenia, sme investovali do najmodernejších strojov navrhnutých tak, aby vyhovovali ich personalizovaným potrebám. Naším najnovším prírastkom je najmodernejší lis na hydraulické tvarovanie, ktorý predstavuje revolúciu v spôsobe tvarovania našich produktov.

Zaradenie do linky nového lisu na hydraulické tvarovanie predstavuje významný míľnik v našich výrobných schopnostiach. Táto vysoko pokročilá technológia nám umožňuje vytvárať zložité a  komplikované tvary pomocou širokej škály hrúbok plechu v rozsahu od 0,8 mm do maximálne 8 mm.

Pomocou tohto procesu môžeme výrazne znížiť stratu hrúbky, ktorá vzniká pri naťahovaní plechu, minimalizovať  stvrdnutie, ktoré je  typické pre procesy hlbokého ťahania a takmer úplne odstrániť nevzhľadné zárezy, ktoré sa vyskytujú v ťahaných miestach.

Pre kompletovanie tejto výrobnej linky sme nainštalovali orezávaciu a lemovaciu jednotku, ktorá zaručuje najvyššiu kvalitu produktu a zároveň umožňuje dodržiavanie dodacích termínov a optimalizovanie cien.

Pýtajte sa na podrobnosti

aby ste sa oboznámili so všetkými možnosťami hydraulického tvarovania.


    * Označené políčka sú povinné