Skip to main content

Farmaceutický a kozmetický sektor

Farmaceutický a kozmetický priemysel vyžaduje vysokokvalitné integrované riešenia na zaistenie bezpečnosti a funkčnosti výrobkov. Vďaka know-how vyvinutému našou technickou kanceláriou navrhujeme a vyrábame personalizované riešenia podľa špecifických potrieb sektora (komponenty na výrobu reaktorov, agitátorov a miešadiel) zaručujúce najvyšší štandard kvality. Na všetkých vyrobených výrobkoch sme schopní zrealizovať, mechanické leštenie so zrkadlovým efektom a drsnosťou podľa požiadaviek klienta. Okrem toho sme schopní zrealizovať aj akékoľvek vŕtanie podľa výkresu laserovým rezaním.

Chemický sektor

Špecializujeme sa v projektovaní a výrobe vydutých dien a objímok pre výrobu zariadení pre chemický priemysel. Našou silnou stránkou je možnosť vykonávať vnútorné leštenie dien a rúrok, čo je vlastnosť vyžadovaná sektorom podľa finálnych aplikácií požadovaného produktu, garantujúca hladký povrch bez nečistôt, čo predstavuje základnú požiadavku na bezpečnosť a účinnosť chemických zariadení. Podľa špecifických požiadaviek sme schopní zabezpečiť širokú škálu certifikácií: PED, ASME, TUV, DIN, AFNOR spolu s certifikátom 3.1 na štandardne dodávané materiály.

Doprava

Náš sortiment výrobkov zahŕňa  dná a objímky veľkých rozmerov,zodpovedajú cich celkovej dĺžke nákladných áut, ktoré sa používajú na vytvorenie personalizovaných nádrží na prepravu potravín a tekutín. Vďaka našim skúsenostiam a odborným znalostiam v sektore dopravy sme schopní ponúknuť integrované riešenia, ktoré zaručujú bezpečnosť maximálnu efektivitu a pri preprave tovaru.

Filtre

Vyrábame prírubové potrubia na výrobu filtrov používaných v rôznych priemyselných aplikáciách. Naša spoločnosť ponúka široký sortiment nerezových riešení s možnosťou výberu personalizovaných povrchových úprav na mieru, ako je leštenie, satinovanie a razba. Náše stále úsilie venovať pozornosť každému detailu predstavuje naše neustále zameranie na poskytovanie vysoko kvalitných riešení pre výrobu priemyselných filtrov.

Mliekarenský sektor

Mliekarenský sektor je jedným z popredných výrobných odvetví svetového hospodárstva, ktoré je prepojené so svetom poľnohospodárstva. Naša spoločnosť podporuje medzinárodných partnerov pri vytváraní produktov v súlade s požiadavkami trhu vďaka dlhoročným skúsenostiam, ktoré nám umožňujú navrhovať vysokokvalitné nerezové komponenty a poskytovať riešenia na mieru pre spracovanie mlieka a mliečnych výrobkov. V tomto sektore sú obzvlášť žiadané „gule“, ktoré sa vyrábajú podľa špecifických požiadaviek zákazníka, okrem povrchových úprav, ako je leštenie, satinovanie a razba.

Vinársky a pivovarnícky sektror

Výroba vydutých dien a objímok pre vinársky a pivovarnícky sektor si vyžaduje osobitnú pozornosť kvalite produktov, precíznosti výroby a dodržiavaniu bezpečnostných a kvalitatívnych noriem v tomto sektore. Sme schopní ponúknuť rôzne povrchové úpravy komponentov vrátane leštenia, satinovania a razby podľa požiadaviek zákazníkov. Pozornosť venovaná každému detailu je charakteristickým prvkom našej produkcie pre tento sektor.

Potravinársky

Jedným zo sektorov, ktoré Inox Fondi najviac pokrýva, bol vždy potravinársky sektor. Dlhoročné skúsenosti získané v priebehu rokov nám umožňujú uspokojiť špecifické potreby našich zákazníkov. Sme schopní vyrobiť kompletný zohrievací stroj,ktorý je nevyhnutý pre výrobu potravín. Neustála pozornosť na kvalitu a precíznosť pri spracovaní komponentov nám umožňuje poskytovať personalizované riešenia zaisťujúce efektivitu a bezpečnosť pri výrobe potravinárskych zariadení.

Námorný sektor

Sme ideálnym partnerom pre spoločnosti v námornom sektore, ktoré hľadajú inovatívne a vysoko kvalitné riešenia. Vďaka nášmu širokému sortimentu vydutých dien  a rúr z nehrdzavejúcej ocele vyrobených podľa požadovaných technických špecifikácií zakazníka a v súlade s kvalitatívnymi štandardmi hlavných kontrolných orgánov sme schopní dodať personifikované zariadenia, ktoré uspokoja každú potrebu. Naša neustála pozornosť venovaná kvalite a precíznosti pri obrábaní komponentov nám umožňuje garantovať maximálnu efektivitu a bezpečnosť pri výrobe zariadení pre tento špecifický sektor.

Kryogénny sektror

Kryogénne zariadenia pracujú pri extrémne nízkych teplotách, preto je potrebné používať materiály vysoko odolné voči mechanickému namáhaniu a deformácii pri nízkych teplotách. Opracovanie komponentov a dielov kryogénneho zariadenia si vyžaduje osobitnú pozornosť zameranú na presnosť, aby sa zabezpečilo správne fungovanie celého systému schopného prevádzky v extrémnych prostrediach. Inox Fondi je schopný ponúknuť riešenia, ktoré sú v súlade s bezpečnostnými a kvalitatívnymi štandardmi požadovanými v tomto sektore.

Energetický sektror

Inox Fondi ponúka prispôsobené produkty pre potreby spoločností pôsobiacich v energetickom sektore na výrobu zariadení a strojov. Spolupráca vyvinutá v priebehu rokov s niektorými hlavnými obchodnými lídrami, nám umožňuje ponúkať rôzne výrobné riešenia, ako sú vyduté dná s alebo bez 3D otvorov, alebo objímky vyrobené podľa špecifických požiadaviek. Použitie vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, špecializovaná výroba komponentov a súlad s bezpečnostnými a kvalitatívnymi štandardmi požadovanými v energetickom sektore zaručujú odolnosť, životnosť a efektivitu vyrábaných zariadení a strojov.

Ropný a plynárenský sektor

Ropný a plynárenský sektor vyžaduje zariadenia s vysokým štandardom kvality, ktoré sú schopné zaručiť maximálnu efektivitu a bezpečnosť pri výrobe a preprave.Vyduté dná, ploché dná, kužele, guľové vrchlíky a objímky používané pre tieto zariadenia musia byť vyrobené z vysoko kvalitných a odolných materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, a musia byť opracované strojmi, ktoré zaručujú ich presnosť a súlad s predpismi daného odvetvia. Inox Fondi ponúka prispôsobené a inovatívne riešenia, ktoré spĺňajú potreby spoločností pôsobiacich v tomto sektore.

Medzinárodná certifikácia

Certifikáciu systému kvaliy vydanej spoločnosťou TUV Italia, dodávame spolu so sériou týkajúcich sa technickej zhody a bezpečnosti výrobkov. Predovšetkým sme tiež oprávnení v momente dodávky vydutých dien pre tlakové nádrže, regulované predpismi PED 2014/68/EU, ASME VIII Div.1, AD2000-MERKBLATT W 0, UKCA, TDT aj nasledovným vydaním certifikátov pre montáže tlakových zariadení.

Náš sortiment výrobkov

Vypuklé dná
Kuželové redukcie
Nerezové rúry
Personalizované tvary 3D

Kontaktujte nás


    * Označené políčka sú povinné