Skip to main content

Rezanie plechu

Rezanie plechu je začiatočná fáza výrobného procesu. Táto operácia sa môže  vykonávať pomocou laserových alebo plazmových rezacích strojov, čo umožňuje vytvorenie získanie presného a čistého rezu. Okrem toho stroje v prípade potreby  sú schopné  označkovať odliatky alebo aj akýmkoľvek textom/číslom, podľa potrieb zákazníka.

Zvarovanie

Pokiaľ ide o výrobu vysoko kvalitných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, zváranie je kritickou fázou výrobného procesu. Pre zabezpečenie maximálnej účinnosti a bezpečnosti, používame rôzne techniky zvárania vrátane plazmy, ponorného oblúka, TIG alebo MIG. Okrem toho je kvalita zváracieho procesu  je garantovaná platnými postupmi a stále aktualizovanou verziou procesu a kvalifikáciou  obsluhy, akými sú napríklad WPS/PQR/WPQ podľa  ASME a EN pre automatické/manuálne metódy  PAW (plazmové zváranie, SAW (tavivo), GTAW (tigové zváranieg), GMAW (drôt).

Bombírovanie

Bombírovanie pomocou hydraulického lisu je výrobná technika, ktorá si vyžaduje presnosť a zručnosť operátora. Lis je vybavený špecifickou formou, ktorá umožňuje vytvorenie požadovaného polomeru vydutia, počas procesu lis vykonáva  rozličné stlačenia, ktoré postupne deformujú disk, až kým sa nedosiahne požadovaný vydutý tvar. Operátor pomocou príslušných  šablón, neustále kontroluje správnosť polomeru bombírovania. Na konci spracovania sa vykoná záverečná kontrola, aby sa zabezpečilo, že produkt spĺňa žiadané požiadavky.

Formovanie

Pri tomto type výrobného procesu je deformácia generovaná silným tlakom rozloženým súčasne po celej ploche disku. Akonáhle je disk určený na opracovanie zablokovaný medzi matricou a držiakom polotovaru, sa transformuje do požadovaného tvaru pomocou veľkého množstva vzduchu alebo vody dopravovanej z hlavnej nádrže na disk, čím sa plech deformuje až do hĺbky nastavenej operátorom, ktorý pri na konci procesu skontrolujte súlad s požadovaným polomerom pomocou príslušných šablón. Tieto technológie nám umožňujú vytvárať výrobky aj so zložitými tvarmi, ktoré zaručujú aj ich vysokú úroveň presnosti a kvality.

Lemovanie a skosenie hrán

Lemovanie určuje konečný profil spodnej časti, začínajúc od guľového vrchlíka. Použitím vymeniteľných tvarovacích valcov sme schopní uspokojiť požiadavky našich zákazníkov na požadovaný rádius “r“. Krimpovanie zase pripravuje okraj dna podľa výkresu alebo popisu požadovaného zákazníkom pomocou plazmového rezacieho stroja. Po spracovaní sa vykonáva vizuálna kontrola a overenie výšky a obvodu dna.

Tabuľka skosených hrán

Rádiografie a Testy

Počas fázy spracovania je dôležité zabezpečiť kvalitu konečného výrobku. Okrem kontrol vykonávaných v každej jednotlivej operácii, v prípade, že je požadovaná garantovaná minimálna hrúbok po formovaní, sa prípadný úbytok hrúbky steny kontroluje pomocou digitálneho ultrazvukového hrúbkomeru. Na požiadanie zákazníkov vykonávame kontroly zvarov a nedeštruktívne skúšky pomocou penetračných kvapalín alebo rádiografických skúšok, ktoré sa vykonávajú v našom závode a certifikujú kvalifikovaným personálom EN/SNT e II stupňa. Vďaka spolupráci s akreditovanými laboratóriami ACCREDIA sme schopní na požiadanie zrealizovať aj laboratórne skúšky a mechanické skúšky. Bezpečnosť a kvalita konečného produktu sú našou absolútnou prioritou.

Povrchová úprava

Pre najnáročnejších zákazníkov sme vieme zrealizovať povrchové úpravy s možnosťou výberu medzi satinovaním, leštením alebo razbou na vnútornej, vonkajšej ploche alebo obojstranne. Po dokončen výrobného procesuí procesu sa vykoná kontrola pomocou kalibrovaných (digitálnych) drsnomerov, ktoré automaticky vygenerujú správu, čím je zaručená maximálna presnosť a spokojnosť zákazníka.

Vŕtanie

Vŕtanie  podľa výkresu je vysoko personalizovaná práca, ktoré umožňuje vytvorenie na hotovom kuse otvory rôznych tvarov a veľkostí. Laserovou technológiou vieme s milimetrovou presnosťou vykonávať aj 3D vŕtanie na zakrivenom povrchu dna, čím sa hotový výrobok dokonale prispôsobí potrebám aplikácie, na ktorú je určený. Okrem toho,  použitím špeciálnych šablón, sme schopní vykonávať vŕtanie hrán s operáciami obnovy na rôznych typoch dna.

Kalandrovanie

Kalandrovanie je proces, ktorý umožňuje výrobu kuželových dien, kuželových redukcií a objímok na ich výrobu sa používajú  plechy. Táto technika prebieha prostredníctvom hydraulického ohýbania pomocou valcov, kde sa plech otáča medzi tromi alebo štyrmi valcovými valcami s rovnobežnými osami, až kým sa konce nestretnú, čím sa získa požadovaný produkt. Precíznosť a kvalita spracovania je zaručená použitím špecifického kalandrovacieho  stroja.

Značenie

Značenie našich výrobkov z nehrdzavejúcej ocele je možné vykonať rôznymi technológiami. Laserové značenie zaručuje presnosť a rýchlosť bez ohrozenia kvality nehrdzavejúcej ocele vďaka nízkemu množstvu uvoľneného tepla. Značenie low stress využíva technológiu, ktorá minimalizuje zvyškové napätie na povrchu nehrdzavejúcej ocele a chráni ju pred možnými problémami s koróziou. Pri chemickom značení  sa na leptanie povrchu používa kyselina, čím sa vytvorí trvalý obraz. Každá technológia značenia je vybraná podľa potrieb zákazníka a špecifikácie výrobku.

Medzinárodná certifikácia

Certifikáciu systému kvaliy vydanej spoločnosťou TUV Italia, dodávame spolu so sériou týkajúcich sa technickej zhody a bezpečnosti výrobkov. Predovšetkým sme tiež oprávnení v momente dodávky vydutých dien pre tlakové nádrže, regulované predpismi PED 2014/68/EU, ASME VIII Div.1, AD2000-MERKBLATT W 0, UKCA, TDT aj nasledovným vydaním certifikátov pre montáže tlakových zariadení.

Náš sortiment výrobkov

Vypuklé dná
Kuželové redukcie
Nerezové rúry
Personalizované tvary 3D

Kontaktujte nás


    * Označené políčka sú povinné